НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА 4-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА!

          В изпълнение на разпоредбите на Параграф 16 от ПРЗР на Закона за предучилищното и училищното образование, учебната 2023/2024 година е краен срок за въвеждане на задължителната предучилищна подготовка на 4-годишните деца.

       Община Своге има готовност да изпълни разпоредбите на Закона и по предложение на Кмета на Община Своге на сесия на Общински съвет през м. май бе взето решение за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца в общината.

          Решението влиза в сила от началото на учебната 2023/2024 година.

          На територията на общината има 11 детски градини. Общинското ръководство полага всички необходими грижи те да бъдат обезпечени с необходимия брой места, с подходяща материално-техническа база, съответстваща на държавните стандарти за физическа среда и на здравните изисквания към образователните институции, с квалифициран персонал и с условия за пълното обхващане на всички деца в общинските детски градини.

Решение – 4 год

 

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ДГ

  1. Здравно-профилактична карта с данни, нанесени от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005г.) в сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г.  и попълнени от личния лекар  всички реквизити, даващи информация относно здравния статус на детето, включително хронични и други прекарани заболявания.
  2. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
  3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.
  4. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.
  5. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни).

Не се приемат деца, без задължителните имунизации за възрастта!

За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от РЗИ.

 

ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА СЕ ИЗИСКВАТ СЛЕДНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ:

  • за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;
  • за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
  • за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

 

ОФЕРТА

от

Детска Спортна Академия „СпортиКидс“ ЕООД

         Детска Спортна Академия „СпортиКидс“ ЕООД организира занимания по детски спорт за деца от 3 до 7 годишна възраст.  Академията предлага обучение по 10 вида спорт, от които: футбол, хокей на трева, баскетбол, волейбол, гимнастика, лека атлетика, голф, бейзбол, боулинг, подвижни игри.

Заниманията се провеждат във време, в което не се нарушават регламентираните учебни занимания от дневния режим на детските заведения и се организират по желание на родителите.

Повече информация виж тук:

 Оферта_2024-2024_Община_Своге

 SportyKids_presentation_Своге