Детска градина „Мики Маус“

с.гара Лакатник

 

Детска градина „Мики Маус“, с. гара Лакатник е общинско детско заведение. Сградата е специално построена за детска градина, в която се помещава 1 /една/ група деца. Групата е разновъзрастова от 3г. до 7г.

Учебното заведение работи по утвърдените от МОН програми и програмни системи. За желаещите се предлагат и допълнителни дейности извън държавните образователни стандарти срещу заплащане.

В детска градина „Мики Маус“, с. гара Лакатник, всяко дете ще се почувства специално. Тук децата се потапят във вълшебния свят на игрите и забавленията, без които ничие детство не може. Отношението към децата, организирането на игровите, творческите и образователните дейности са изцяло съобразени с тяхната възраст и степента на физическо развитие.

 

Откриваме и развиваме творческите умения и стимулираме изявите на децата в дейностите. Решаваме логически задачи и работим върху детското мислене като използваме различни методи в планираните ситуации. Вярваме, че с труд и постоянство можем да постигнем целите си. Учебно-възпитателният процес се провежда в естетична, здравословна и безопасна среда, която непрекъснато обновяваме и обогатяваме.

Мисията на детската градина е да възпитава, обучава, социализира и отглежда децата, чрез високо хуманни средства и подходи, така че да предлага високо  качество на живот на детето дори повече, отколкото е възможно в семейството – интерактивна среда, интерактивни методи, богата дидактична и игрова база, постоянна квалификация на учителите, ежедневно взаимодействие с родителите, удовлетворяване потребностите на всяко дете, зачитане интересите на детето, обща и допълнителна подкрепа, изграждане на увереност и творческа активност.

Нашите цели:

  • Развитие на интересите, способностите и таланта на детето, съобразявайки се с индивидуалната динамика в неговото развитие.
  • Развитие на способност за концентрация, устойчивост на вниманието, съхраняване на информация и способност за възпроизвеждане.
  • Изграждане на комплекс от дейности, осигуряващи оптимални педагогически условия за ранна социализация на децата, за тяхното здравословно, интелектуално и личностно развитие.
  • Създаване на комфортна и топла атмосфера, в която децата се чувстват обичани, ценени и уверени в своите възможности.

Помещенията за децата са приветливи, просторни и разполагат с кътове за игри, обучение и почивка. Групата има своя площадка на обширния двор на детското заведение, оборудвана с цветни уреди според възрастта.

“Отнасяйте се с децата така, както Вие бихте искали да се отнасят към Вас”.

                                                                                                                               /Мария Монтесори/