Гергана Лилова – Директор

Даниела Лекова-Петрова – Домакин

Иванка Петкова – Помощник възпитател

Савина Петрова – Помощник възпитател

Венцислава Зеленкова – Готвач