ВАЖНО!Прием 2024-2025г.

От 11.03.2024г. до 15.04.2024г. се подават документите за постъпване в детската градина за следващата учебна 2024/2025г.
На основание чл.12 и чл.13 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Своге, е необходимо да подадете в детската градина следните документи:
1. Заявление по образец.
2. Копие от удостоверението за раждане.

Класирането ще бъде обявено на 30.04.2024г.

Заявление може да изтеглите от тук: